AR 302

ก็อกน้ำอัตโนมัติ ทำงานด้วยระบบ Infrared sensor

เพียงนำมือเข้าไปรองใต้ปากก็อก น้ำจะไหลทันที โดยไม่ต้องสัมผัส และน้ำจะหยุดไหลเองโดยอัตโนมัติเมื่อเลิกใช้งาน สะดวก สะอาด และปลอดภัย

 

ลักษณะการใช้งาน

 • เมื่อนำมือเข้ามารองใต้ปากก็อกในตำแหน่งที่ Infrared sensor ตรวจจับได้ น้ำจะไหลเองโดยอัตโนมัติ
  และน้ำจะหยุดไหลทันทีเมื่อดึงมือออก
 • น้ำจะหยุดไหลเองหากล้างมือนานเกิน 30 วินาที เป็นฟังก์ชั่นการทำงานที่ออกแบบเพื่อป้องกันเซ็นเซอร์ค้าง
  ให้ดึงมือออกและนำมือเข้ามารองใต้ปากก็อกอีกครั้ง ก็อกน้ำจะทำงานตามปกติ

หลักการทำงานของก็อกเซ็นเซอร์ ARP

 • ก็อกเซ็นเซอร์ ARP ประกอบด้วย ตัวก็อกน้ำ, กล่องวงจรควบคุม , Solenoid valve, stop valve, adapter, ชุดข้อต่อและสายน้ำดี

 • กล่องวงจรควบคุมซึ่งประกอบอยู่กับตัวก็อกมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ ส่วนภาคส่งสัญญา อินฟราเรด ส่วนภาครับสัญญาณอินฟราเรด และส่วนประมวลผล และควบคุมการทำงานของวงจร

 • ส่วนประมวลผลและควบคุมการทำงานของวงจร จะสร้างสัญญาณเข้ารหัส ส่งให้กับส่วนภาคส่งสัญญาณอินฟราเรด เพื่อส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความยาวคลื่น 940 นาโนเมตรแผ่กระจายออกไป ในลักษณะรูปกรวยสัญญาณ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีกำลังต่ำมากจึงไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล

 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกไปนี้เมื่อชนกับวัตถุบังที่อยู่ด้านหน้า บางส่วนจะสะท้อนกลับ และถ้าความแรงในการสะท้อนกลับมีเพียงพอ ส่วนภาครับสัญญาณ อินฟราเรดก็จะสามารถตรวจจับได้

 • ส่วนภาครับสัญญาณอินฟราเรด เมื่อตรวจจับสัญญาณได้จะทำการกรองให้สัญญาณมีความชัดเจน ก่อนส่งต่อให้กับส่วนประมวลผลและควบคุมการทำงานของวงจร

 • ส่วนประมวลผลและควบคุมการทำงานของวงจร จะทำการเปรียบเทียบสัญญาณส่ง กับสัญญาณรับ ว่ามีรูปแบบ หรือรหัสสัญญาณเหมือนกันหรือไม่ ถ้าไม่เหมือนกัน และไม่ใช่รหัสขอตั้งค่า ก็จะไม่สนใจ แต่ถ้าเหมือนกันก็จะสั่งการให้ solenoid valve ทำการเปิดน้ำพร้อมทั้งเริ่มจับเวลา, การเปิดน้ำนี้จะเปิดตลอดเวลาที่มีสัญญาณอินฟราเรดที่ถูกต้องรับเข้ามา และจะปิดทันทีที่สัญญาณนี้หายไป

 • ในกรณีที่สัญญาณอินฟราเรดที่รับเข้ามายังปรากฏอยู่แต่การจับเวลาถึงค่าที่กำหนดไว้ ซึ่งโดยปกติจะตั้งไว้ที่ 30 วินาที ส่วนประมวลผลและควบคุมการทำงานของวงจร ก็จะสั่งให้solenoid valve ทำการปิดน้ำเช่นเดียวกันเป็นการป้องกันในกรณีที่มีการวางวัตถุทิ้งไว้หน้าเซ็นเซอร์

 • ในกรณีที่สัญญาณอินฟราเรดที่รับเข้ามามีรหัสไม่ตรงกับสัญญาณส่ง แต่เป็นรหัสขอตั้งค่า ส่วนประมวลผล และควบคุมการทำงานของวงจร ก็จะเข้าสู่โหมด การตั้งค่า ซึ่งข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ เช่น การหน่วงเวลาในการเปิดน้ำครั้งแรก ระยะเวลาในการเปิดน้ำครั้งแรกและครั้งที่สอง ระยะเวลาในการหน่วงเวลาปิดน้ำครั้งที่สอง การเพิ่มหรือลดระยะเซนเซอร์ เป็นต้น จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของวงจร และเมื่อตั้งค่าแล้วกล่องวงจรควบคุมก็จะจำค่าไว้ตลอด แม้ว่าไฟฟ้าจะดับจนกว่าจะมีการตั้งค่าใหม่

 • สัญญาณการตั้งค่านี้จะได้มาจาก อุปกรณ์รีโมทการตั้งค่าซึ่งเป็นอุปกรณ์ของบริษัท ลูกค้าสามารถจัดซื้อแยกต่างหาก โดยอุปกรณ์ รีโมท 1 ตัว สามารถใช้ได้กับกล่องวงจรควบคุมทุกตัว

 • กล่องวงจรควบคุมและ solenoid valve ใช้แหล่งพลังงาน 12 Vdc. 750 miliamp.(max) จาก Adapter

คุณลักษณะเฉพาะ

 • ก็อกเซ็นเซอร์ ทำงานด้วยระบบ Micro controller ควบคุมการทำงานด้วยโปรแกรม

 • ระยะ Sensor 10 - 50 cm. (ปรับตั้งค่าได้โดยใช้ remote control )

 • ระยะเวลาการทำงาน เปิดน้ำไม่เกิน 30 วินาที/ครั้ง (ปรับตั้งค่าได้โดยใช้ remote control )

 • ใช้ไฟฟ้า 12 Vdc. จาก Adapter ซึ่งเป็นส่วนประกอบของก็อกน้ำอัตโนมัติ

 • ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้า 220 Vac. ที่ใช้อยู่ในบ้าน ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์

 • อุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณ infrared ไม่เป็นอันตรายต่อ อวัยวะหรือร่างกาย จึงปลอดภัยและใช้พลังงานต่ำ

 • เป็นผลิตภัณฑ์ของไทย ออกแบบและผลิตโดยทีมวิศวกร และโรงงานในประเทศไทยที่มีประสบการณ์ กว่า 20 ปี

 • Solenoid valve และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ARP ผ่านการทดสอบการทำงาน 100,000 ครั้งแล้ว

การติดตั้งและการปรับระยะเซ็นเซอร์

 • บริษัท ARP ดำเนินการถ่ายทอดเทคนิครวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงให้กับลูกค้า ในการติดตั้งและปรับระยะเซ็นเซอร์ หรือ

 • บริษัทARP ดำเนินการให้กับลูกค้าโดยมีค่าใช้จ่าย

การรับประกันและการส่งซ่อม

 • รับประกันการทำงานของอุปกรณ์ ๒ ปี

 • บริษัท ARP จะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์เซ็นเซอร์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากตรวจพบว่าการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์เกิดจากการใช้งานในสภาพปกติ